Medicatie slikgel is je tijd- en geldbesparing:

Ben je een zorgprofessional, die dagelijks met het vermalen van tabletten te maken heeft? Ben je nieuwsgierig om uit te vinden hoe je het aantal keren vermalen en de kosten die hiermee gepaard gaan te verlagen? In dit geval wil je vast wel deze white paper lezen.

Inhoud:

– Introductie

– Problemen bij het vermalen van medicatie

– Hoe het vermalen te verlagen

– Kosten-baten analyse

– Conclusie

Introductie:

Je bent een zorgprofessional die dagelijks met patiënten of cliënten werkt en er alles aan doet om hun leven elke dag een beetje beter of makkelijker maken. Een essentieel deel van patiëntenzorg is het gebruik en misbruik van medicatie. Op dagelijkse basis zijn zorgprofessionals bezig met pillen, capsules, poeders en vloeistoffen. Is het de juiste medicatie, is het de juiste dosering, is de patiënt ergens allergisch voor, kunnen de pillen vermalen worden, kan de patiënt hele tabletten slikken enzovoorts.  In zo’n klein land als Nederland (17 miljoen inwoners) waren de farmaceutische kosten in 2017 € 4.390 miljoen (bron: Data en Feiten Stichting Farmaceutische Kengetal­len), dus dat betekent miljoenen pillen wereldwijd.

Het juist toedienen van medicatie is een dagelijkse worsteling en bezorgdheid voor veel zorgprofessionals en het vermalen van tabletten is door allerlei redenen een dagelijks terugkerend ritueel. In sommige gevallen mag dat, maar er is veel medicatie dat niet vermaald mag worden en het vermalen ervan leidt tot serieuze gevolgen en bijwerkingen.

Het tweede probleem is dat als de medicatie vermaald mag worden, het vermalen tijdrovend is en het leidt vaak tot gezondheidsproblemen bij de verpleegkundige die dit dagelijks doet. Het is bekend dat handmatig vermalen op regelmatige basis leidt tot hand- en polsproblemen. Vaak denkt men nog niet eens aan het microstof dat van de vermaalde pillen afkomt. Kun je je voorstellen wat een verpleegkundige dagelijks inademt en wat er op haar huid terechtkomt? Tot daar aan toe, maar wat kost het om medicatie te vermalen? Afhankelijk van het apparaat op de afdeling, varieert dit van 30 seconden tot 3 minuten om medicatie te vermalen. In een wereld waar er een tekort is aan goed opgeleide verpleegkundigen is dit verre van ideaal. Plus; als je vermaalt, ligt de aansprakelijkheid niet langer bij de farmaceutische producent, aangezien hij in de bijsluiter vermeldt dat het wijzigen van de toedieningsvorm van de medicatie niet het beoogde gebruik is. [1,5].

Dus als er een hulpmiddel is waarmee je het vermalen op dagelijkse basis zou kunnen verlagen, zou het vast je interesse wekken. Mocht je willen weten of dit ook voor jou geldt, vul dan je gegevens in de kosten-baten analyse in.

Problemen bij het vermalen van medicatie:

Elke dag worden er wereldwijd enorme hoeveelheden medicijnen vermaald. De redenen om te vermalen zijn divers, maar het komt vooral door psychologische of fysieke problemen. MIP (medicatie inname problemen) zijn vaak psychologisch aangezien het menselijke lichaam en brein simpelweg weigert om harde pillen of tabletten door te slikken. Als het niet psychologisch is, dan is de fysieke reden vaak een resultaat van een onderliggende ziekte of aandoening. Dysfagie is een slikprobleem, die vaak gezien wordt bij oudere patiënten, mensen met de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerosis of na een beroerte. Bij deze mensen is het soms nodig dat de medicatie vermaald wordt. Het besluit om medicijnen te gaan vermalen, moet altijd weloverwogen en voorzichtig genomen worden en alternatieven om vermalen te voorkomen moeten geprobeerd worden voor de veiligheid van de patiënt. Mogelijke gevolgen door vermalen kunnen zijn:

– De verpleegkundige wordt blootgesteld aan microstof van de vermaalde medicatie. Inhalering via longen en opname via huid zijn een ernstige zorg.

– Hand- en polsproblemen zijn veelvoorkomend wanneer de verpleegkundigen meerdere keren per dag met de hand moeten vermalen.

– Aanpassing van toedieningsvorm van medicatie is off-label gebruik, wat betekent dat de producent niet langer aansprakelijk is.

– Veranderen van een dosering door vermalen kan de stabiliteit en effectiviteit verminderen en de toxiciteit doen vergroten.

– “Dose dumping” kan voorkomen wanneer een tablet met gereguleerde afgifte vermaald wordt, wat eigenlijk een overdosering inhoudt (in 30 minuten krijg je de gehele dosering i.p.v. over 24 uur verspreid). Dit heeft in sommige gevallen zelfs tot dodelijke slachtoffers geleid.

– Wanneer de enterisch (maagsapresistent) omhulde tabletten worden vermaald, kan dit leiden tot ineffectiviteit van het medicijn door het maagzuur of vorming van ulcers in de maag.

– Als het medicijn irriterend voor de slijmvliezen is dan kan vermalen tot serieuze problemen als ulcers leiden in de mond of oesophagus [1].

In deze white paper gaan we niet de diepte in als het gaat om het gebruik van voedsel als hulpmiddel bij inname van medicijnen, maar er zijn veel wetenschappelijke studies die bewijzen dat voedsel niet de beste optie is als het gaat om het innemen van medicijnen vanwege de interacties die dan bekend of onbekend zijn met medicatie[2,3,4].

Met dit alles in gedachten, is het veilig te zeggen dat je het vermalen van tabletten zo veel mogelijk wilt vermijden. We zijn bewust van het feit dat patiënten niet altijd een hele tablet kunnen slikken door hun fysieke conditie, maar uit ervaring weten we dat er altijd een groep is die wel hele pillen kan slikken met een beetje oefening en de juiste middelen.

Hoe het vermalen te verlagen:

We hebben een hulpmiddel voor je ontwikkeld. Wereldwijd hebben wij klanten, zorginstellingen die onze oplossing dagelijks inzetten met geweldige resultaten en met afname in de hoeveelheid vermalen wat indrukwekkende cijfers oplevert om te laten zien.

We hebben het over een medicatie slikgel dat Gloup heet. Gloup is ontwikkeld voor mensen die problemen hebben met het innemen van hun orale medicatie, maar die wel zelfstandig kunnen slikken. Door het trainen van deze mensen om dit product te gaan gebruiken bij de inname van hun medicatie, kun je het vermalen van medicatie drastisch verlagen.

Dus nu je begrijpt wat het product is en wat het moet doen, kunnen we je vertellen wat je daadwerkelijk kunt besparen door dit product te gebruiken De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek in een Australisch verzorgingstehuis met 160 bedden. Hun doel was om te zien of ze het aantal pillen dat vermaald werd konden verminderen door het gebruik van Gloup. Ze hebben het op vier afdelingen onderzocht en hieronder vind je de resultaten van het onderzoek. Wat je kunt zien, is dat ze gemiddeld over alle afdelingen genomen een afname van 38% in het vermalen hebben bereikt. Op sommige afdelingen was het resultaat zelfs hoger. Wereldwijd zien we cijfers die in lijn liggen met deze 38%.

Op afdelingen met weinig dementerende patiënten, horen we zelfs resultaten tot 70% afname in het vermalen.

 Tabel 1: Resultaten Australië onderzoek verzorgingstehuis

Totale faciliteit Aantal vermaalde tabletten Aantal hele tabletten dat ingenomen kon worden door gebruik van Gloup Resultaat afname vermalen medicatie
Totale faciliteit 332 126 38%
AM 206 83 40.5%
PM 118 35 30%
ND 8 6 75%

 

Tabel 2: Kosten-Baten Analyse

Kosten per verpleegkundige:

Duur om te vermalen:

$ 25, – per uur $0,42 per minuut

2 minuten

Kosten per vermaling:

Kosten medicatie slikgel:

2 minuten x $0,42 $0,84 per vermaling

$0,35 per inname

Besparing per vermaling: $0,84 – $0,35 $0,49
Besparing per dag in verzorgingstehuis in Australië

160 bedden

$0,49 x 126 minder vermalingen $61,74
Besparing per jaar door het gebruik van Gloup 38%

 

 

$61,74 x 365 $22.535,10

Om je een idee te geven wat dit financieel betekent, zie de tabel met de Kosten-Baten analyse. In het model dat hebben we de getallen gebruikt die het Australisch verzorgingstehuis heeft bereikt met de afname in het vermalen.  Best indrukwekkend, vind je niet? Samengevat zorgt het gebruik van Gloup voor een kostenbesparing van $ 22.525,10 per jaar, door een kleine aanpassing in hun manier van werken.

 Conclusie:

Dus als je weet dat de producten je geld besparen, dan wil je ook weten of het product veilig is om te gebruiken. Onze producten voldoen aan de internationale richtlijnen die gebruikt worden voor producten en consistenties t.b.v. mensen met dysfagie (meer informatie vind je op www.IDDSI.org). Er zijn meerdere consistenties beschikbaar, één voor elke patiënt. Dus als we erin geslaagd zijn je te overtuigen dat Gloup interessant kan zijn voor jullie faciliteit of afdeling en je bent nieuwsgierig om er meer over te weten te komen? Neem contact op per mail via info@rushwood.eu of bel ons op 088 8001400.