Disfaji ve İlaç Alım Sorunları

Prevalans ve Etiyoloji - İlaç Alımı Sorunları, ağız yoluyla alınan uygun galenik formdaki katı ilaçları yutma da yaşanan sorunlar olarak tanımlanabilir.
 
• Prevalans: Yapılan araştırmalar nüfusun %40 nı oluşturan her yaştan kadın ve erkeğin ilaç yutma sorunu
  yaşadığını göstermektedir.
• Etiyoloji:       
 - Fizyolojik veya patolojik bir sebep olmaksızın:
                1. Her gün düzenli alınan çoklu ilaç kombinasyonları.
                2. Büyük hap veya kapsüller.
                3. Düzgün olmayan veya higroskopik tabletler.
                4. Tuhaf şekilli hap veya tabletler.
     - Ağız Kuruluğu (Xerostomia) - Sıklıkla ilaçlarla ilgilidir (Örneğin; Antideprasanlar, antipsikotikler,
       diüretikler ve antihistaminikler)
     - Nörolojik rahatsızlıklar (Örneğin; Parkinson, ALS, CVA, Demans)
     - Onkolojik hastalıklar (Örneğin; Karsinoma) ve buna bağlı radyoterapi, kemoterapi tedavileri.
     - Çeşitli durumlar: Anksiyete, stres, belirli yiyecekler, takma dişler.
 
Disfaji, yutkunma zorluğunu tanımlayan bir tıbbi terimdir. Disfaji, klinik amaçlarına göre iki farklı kategoride sınıflandırılabilir: orofaringeal disfaji ve özofageal disfaji.
 
Orofaringeal disfaji, yutmanın başlatılamamasıdır. Yiyeceklerin ağızdan üst özofagusa (yemek borusu üst kısmına) transfer edilememesinin neden olduğu bir transfer problemidir. Diğer yandan, özofageal disfaji ise bir 'taşıma problemi' olup, katıların ağızdan mideye geçişinde hissedilen zorluk olarak tanımlanmaktadır.*
*Aging and the Gastrointestinal Tract, Volume 32; Volume 2003 edited by Alberto Pilotto, Peter Malfertheiner, Peter R. Holt   
 
Disfaji, diğer tüm tıbbi durumlarda olduğu gibi şiddetinin spektrumu ile karakterizedir. Bazı hastalar yutmada sadece az bir rahatsızlık veya zorluk yaşarken bazı hastalar şiddetli yutma zorluğu yaşamaktadırlar ve sorunlarının çözümü için doktor, hemşire veya konuşma terapistlerinden en uygun tedaviyi talep etmektedirler.