Gloup stworzono z myślą o ludziach mających problem z połykaniem leków

U większości ludzi mających trudności z połykaniem leków wynikją one z przyczyn natury psychologicznej. Z punktu widzenia ewolucji to zjawisko jest powszechne - polega na odruchowym odrzuceniu twardych, obcych przedmiotów, które znalazły się w naszych ustach. Ponad 60% ludzi przezwycięża ten odruch, niektórym jednak się to nie udaje i połknięcie tabletki lub kapsułki jest dla tych osób trudne lub wręcz niemożliwe. W takich codziennych zmaganiach Gloup jest rozwiązaniem dla wszystkich począwszy od 2. roku życia, których dotyczy ten problem.
U innych osób problemy z połykaniem leków lub dysfagia (zaburzenia połykania) pojawiają się dopiero w pewnym momencie życia. W przypadku takich chorób jak choroba Parkinsona, choroby nowotworowe, stwardnienie rozsiane, zespół Sjögrena i wielu innych przebieg choroby samej w sobie lub ciągłe stosowanie leków spowalniają produkcję śliny. Inne choroby np. o podłożu neurologicznym osłabiają mięśnie, co skutkuje zmniejszoną zdolnością połykania. Dla większości osób dotkniętych takimi dolegliwościami właściwym rozwiązaniem jest Gloup. Przed rozpoczęciem stosowania Gloup sugerujemy  konsultację z logopedą. Ten specjalista może doradzić, którą z dostępnych wersji Gloup zastosować, ponieważ istnieją różne rodzaje żelu.
Konsultację u logopedy i wybór właściwej wersji Gloup zalecamy szczególnie osobom cierpiącym na poważne zaburzenia połykania (dysfagię).