Gloup dla wykwalifikowanego personelu

Pracujesz z pacjentami mającymi trudności z codziennym połykaniem swoich leków?
 
Jesteś  lekarzem rodzinnym lub innej specjalności, pielęgniarką, pracownikiem opieki, logopedą lub farmaceutą? Jeśli tak, zapewne w swojej praktyce spotykasz wielu pacjentów, którzy mają problemy z połykaniem. Do tej pory w takiej sytuacji powszechną praktyką było rozkruszanie tabletek lub otwieranie kapsułek. Niestety, nie wszystkie tabletki mogą być rozkruszone, a papsułki otwierane. Udowodniono, że rozkruszanie tabletek  może wiązać się z ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Zdarza się również, że leki są przyjmowane razem ze środkami spożywczymi takimi jak jak jogurt, musy owocowe lub soki. Poprzez łączeie określonych leków z pewnymi produktami spożywczymi dochodzi do interakcji, które mogą mieć poważne konsekwencje. Opracowaliśmy Gloup  w celu stworzenia nowego złotego standardu przyjmowania leków przez pacjentów, którzy popijając je wodą nie są w stanie ich połknąć lub mają z tym trudności. Nie poznano jakichkolwiek interakcji pomiędzy lekami i żelem Gloup. Przyjmowanie leków wraz z żelem Gloup jest zawsze bezpieczne.