Dysfagia i MIP

Występowanie i etiologia – Zaburzone przyjmowanie leków (Medicaton Intake Problems, MIP) definiowane jest jako problem dotyczący połykania leków doustnych w postaci stałej i w odpowiedniej formie galenicznej, popijanych standardowo.
 
• Występowanie: badania wskazują, że MIP dotyczy 40% populacji; dotyczy kobiet i mężczyzn, w każdym wieku.
• Etiologia:
     - Bez przyczyn fizjologicznych lub patologicznych:
           1. Polifarmakoterapia, szczególnie jeśli leki przyjmowane sa wielokrotnie w ciągu dnia.
           2. Duży rozmiar tabletek lub kapsułek.
           3. Tabletki higroskopijne lub o niegładkiej powierzchni.
           4. Szczególny, nietypowy kształt tabletki.
     - Kserostomia - często związana z lekami (np. leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki moczopędne
       i leki przeciwhistaminowe).
     - Zaburzenia neurologiczne (np. CVA, parkinsonizm, ALS, demencja).
     - nieprawidłowości w obszarze głowy i szyi, w tym związanie z radioterapią (np. zlokalizowanych tam
       nowotworów).
     - Inne: lęk, stres, niektóre pokarmy, protezy i aparaty ortodontyczne.
 
Dysfagia jest terminem medycznym opisującym zaburzone połykanie. Rozróżnia się dwa rodzaje dysfagii: ustno-gardłową (górną) i przełykową (dolną).
 
Dysfagia ustno-gardłowa polega na niemożności zapoczątkowania aktu połykania. Jest to "problemem przechodzenia" wynikający z upośledzenia zdolności do przenoszenia pokarmu z jamy ustnej przez gardło do górnej części przełyku. Dysfagia przełykowa określana jest jako „problem transportu " i jest opisywana jako odczucie utrudnionego przechodzenia kęsów przez przełyk do żołądka*.
*Aging and the Gastrointestinal Tract, Volume 32; Volume 2003 edited by Alberto Pilotto, Peter Malfertheiner, Peter R. Holt
 
Dysfagia, jak w przypadku wszystkich stanów chorobowych, charakteryzuje się różnymi stopniami ciężkości. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać jedynie lekki dyskomfort lub trudności w połykaniu, podczas gdy inni doświadczają poważnych trudności i wymagają pomocy lekarza lub logopedy, którzy mogą zalecić właściwe postępowanie w konkretnym przypadku.