Disclaimer

Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
4941 VM Raamsdonksveer
Niederlande
Tel.: +31 (0) 888001400
E-Mail: info@rushwood.eu
  
 
Aansprakelijkheid website
De website biedt zijn eigen inhoud en die van derden. Voor zover deze afkomstig zijn van externe bedrijven, zijn ze dienovereenkomstig gemarkeerd.
  
Aansprakelijkheid voor eigen inhoud
Voor enig verlies of enige schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van het vertrouwen op de eigen informatie van de verkoper en gegevens verkregen door de gebruiker in het kader van het gebruik van de website, is de verkoper aansprakelijk voor elke juridische reden alleen als de schade is veroorzaakt door opzet of opzet. grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van de verkoper is veroorzaakt of als gevolg van lichte nalatigheid is een plicht overtreden waarop de gebruiker in het bijzonder heeft vertrouwd (kardinale plicht).
De verkoper is alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, in het bijzonder gevolgschade, onvoorzienbare schade of niet-typente schade alsmede gederfde winst is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor accidentele schade en overmacht. Een aansprakelijkheid van de uitgever voor persoonlijk letsel blijft onaangetast door deze disclaimer en deze beperking van aansprakelijkheid. In het geval van zowel inhoud van derden als van particulieren, maakt de startpagina alleen het medium technisch beschikbaar. Inhoud die door derden aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld, is informatie / gegevens van de betreffende auteur of distributeur en niet van de verkoper. De verkoper is daarom onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid of betrouwbaarheid van deze inhoud. In het bijzonder is de verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die de gebruiker oploopt door zich op dergelijke informatie / gegevens te baseren.
 
Aansprakelijkheid voor links
 Het opnemen van hyperlinks in het aanbod van de verkoper, in het bijzonder aan samenwerkingspartners, is slechts een toegangsbemiddeling in de zin van § 9 Telemediawet. De verkoper verklaart dat hij geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud van de gelinkte websites en dat hij ze niet als zijn eigen websites wil adopteren. Deze verklaring is van toepassing op alle links op deze website. In geen geval is de verkoper verantwoordelijk voor de inhoud van websites die naar de verkoper verwijzen. De verkoper kan ook geen links, links naar zijn websites identificeren of verifiëren. De verkoper heeft ook geen controle over hoe de hier aangeboden inhoud door de gebruiker wordt gebruikt kan worden doorgegeven of gewijzigd doorgegeven en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, gederfde voordelen of andere directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de hier aangeboden inhoud. De verkoper sluit elke aansprakelijkheid uit voor technische of andere storingen.