Gloup for helsepersonell

Jobber du med pasienter som har problemer med å svelge medisinen?
 
Er du helsepersonell eller behandler, eller jobber du apotek? Da har sikkert opplevd å møte pasienter med svelgeproblemer mange ganger. Frem til nå var vanlig praksis vært å knuse tabletter eller åpne kapsler. Imidlertid kan ikke alle tabletter knuses, og det er vist at det å knuse tablettene kan forårsake alvorlige bivirkninger. Det er heller ikke uvanlig at man tar legemidler med mat som yoghurt, fruktpuré eller syltetøy. Når man medisiner med enkelte matvarer kan det oppstå interaksjoner og uønskede komplikasjoner. Det vi har gjort med Gloup er å sette en ny standard for hvordan man tar medisin når man har svelgevansker. Gloup i kombinasjon med legemidler er ukomplisert og alltid trygt, siden det ikke finnes kjente interaksjoner mellom Gloup og legemidler.