Gloup er utformet med tanke på å hjelpe mennesker som har vanskeligheter med å svelge medisinen si

For de fleste som har vanskeligheter med å svelge medisiner er årsaken psykologiske faktorer. Fra naturens side er det normalt at vi automatisk prøver å hindre at harde gjenstander kommer ned i halsen vår. Mer enn 60% av befolkningen overvinner denne refleksen, noen av oss gjør det ikke, og opplever at det er vanskelig eller umulig å svelge medisiner. For alle disse menneskene kan Gloup være en måte å løse dette problemet i hverdagen.
Mange mennesker utvikler også et medisinsk svelgeproblem eller dysfagi. Ved sykdommer som blant annet Parkinson, en del former for kreft, multippel sklerose, Sjøgrens syndrom og ved økt bruk av legemidler kan man oppleve redusert spyttproduksjon som gjør det vanskelig å svelge. Enkelte sykdommer svekker også musklene og forårsaker nerveproblemer som resulterer i redusert svelgeevne. For de fleste kan Gloup være en god løsning. Mistenker du at du har en medisinsk årsak til svelgeproblemene anbefaler vi at du søker råd hos fastlege eller logoped før du begynner å bruke Gloup. Legen kan også gi deg råd om hvilken versjon av Gloup du skal velge, siden det finnes forskjellige versjoner.
For personer som lider av alvorlig dysfagi, anbefales det å søke råd hos logoped for å velge riktig type Gloup.