Dysfagi og Medicine Intake Problem (MIP)

Forekomst og etiologi - Medication Intake Problems (M.I.P.) er definert som problemer å svelge faste orale medikamenter i sin opprinnelige galeniske form med en naturlig svelgebevegelse.
• Forekomst: En undersøkelse viser at opptil 40% av befolkningen lider av M.I.P. Både menn og kvinner i alle aldre.
• Etiologi:
   - Uten fysiologisk eller patologisk årsak:
       1. Polyfarmasi ofte i kombinasjon med flere inntak per dag.
       2. Store piller eller kapsler.
       3. Ikke-glatte eller hygroskopiske tabletter.
       4. Spesiell utforming på tablett
   - Munntørrhet - ofte relatert til legemiddelbruk (for eksempel antidepressiva, antipsykotika, diuretika og      antihistaminer).
   - Nevrologiske lidelser (for eksempel CVA, Parkinson, ALS, demens).
   - Anomalier i ØNH-området (f.eks. Karsinom) samt tilhørende stråling.
   - Andre årsaker: Angst, stress, enket typer mat, tannproteser.
 
Dysfagi er det medisinske uttrykket for å beskrive vanskeligheter ved svelging, eller problemer med å få maten ned, fordi den setter seg fast, eller fordi de peristaltiske bølgene ikke fungerer som de skal. Skiller seg fra for eksempel odynofagi som betyr smerter ved svelging, og som vanligvis har andre årsaker. Klinisk kan dysfagi klassifiseres i to forskjellige kategorier: orofaryngeal dysfagi og øsofageal dysfagi.
Orofaryngeal dysfagi er manglende evne til å starte svelging. Det er et "overføringsproblem" på grunn av nedsatt evne til å overføre mat fra munnen til det øvre spiserøret. Øsofageal dysfagi et "transportproblem" og er definert som en følelse av vanskelig passasje av faste stoffer fra munnen til magen.*
*Aging and the Gastrointestinal Tract, Volume 32; Volume 2003 edited by Alberto Pilotto, Peter Malfertheiner, Peter R. Holt
 
Dysfagi, som med alle medisinske tilstander, finnes med ulike alvorlighetsgrader. Noen pasienter kan oppleve bare litt ubehag eller vanskeligheter med å svelge. Andre opplever alvorlige vanskeligheter og trenger hjelp av en lege eller logoped med råd om behandling eller trening for å håndtere tilstanden.  or Speech and Language Therapist to advise of the most appropriate treatment to manage their condition.