Dysfagi og problemer med medicinindtag

Prævalens og ætiologi – Problemer med medicinindtagelse defineres som problemer med at sluge faste, orale lægemidler på farmakologisk foreskrevet form med en hensigtsmæssig synkehjælp.
 
 • Prævalens: En undersøgelse viser, at 40 % af befolkningen lider af problemer med medicinindtag.
 •        Det berører begge køn i alle aldre.
 • Ætiologi:
- Uden en fysiologisk eller patologisk årsag:
    1. Polyfarmaci, ofte i kombination med flere indtag om dagen.
    2. Store tabletter eller kapsler.
    3. Ru eller hydroskopiske tabletter.
    4. Særpræget udformede tabletter.
      - Xerostomi – ofte relateret til medicinering (fx antidepressive midler, antipsykotiske midler, vanddrivende midler og
        antihistaminer).
      - Neurologiske lidelser (fx apopleksi, Parkinson, ALS, demens).
      - Anomalier i øre-næse-hals-området (fx ondartet svulst) samt tilknyttet strålebehandling.
      - Diverse: angst, stress, bestemte typer mad, brug af tandprotese.
 
Dysfagi er den medicinske betegnelse for synkebesvær. Til kliniske formål kan dysfagi inddeles i to adskilte kategorier: Dysfagi i svælget og dysfagi i spiserøret.
 
Dysfagi i svælget er en manglende evne til at påbegynde selve synkningen. Det er et "flytningsproblem" pga. nedsat evne til at flytte maden fra munden til det øverste spiserør. På den anden side er dysfagi i spiserøret et "transportproblem" og kan defineres som fornemmelsen af vanskelig passage af fast føde fra munden til mavesækken.*
*Aging and the Gastrointestinal Tract, Volume 32; Volume 2003 redigeret af Alberto Pilotto, Peter Malfertheiner, Peter R. Holt
 
Dysfagi kan, ligesom alle sygdomstilstande, karakteriseres i forskellige sværhedsgrader. Nogle patienter oplever måske kun lettere ubehag eller besvær med at synke, mens andre oplever alvorligt besvær og har behov for hjælp fra en læge eller en talepædagog, der kan anbefale den mest hensigtsmæssige behandling til at forbedre deres tilstand.