Dysfagie a MIP

Výskyt a etiologie - Problémy s příjmem léků (M.I.P.) jsou definovány jako problémy s polknutím pevných léků správným galenickým způsobem s vhodným polykacím prostředkem.
 
• Výskyt: průzkumy ukazují, že 40% populace trpí M.I.P. Muži i ženy všech věkových kategorií.
• Etiologie:
        - bez fyziologické nebo patologické příčiny:
                1. Polyfarmacie často v kombinaci s několika příjmy léků denně.
                2. Velké pilulky nebo kapsle.
                3. Drsné nebo hygroskopické tablety.
                4. Neobvyklé typy pilulek nebo tablet.
      - Xerostomie - často související s léky (např. antidepresiva, antipsychotika, diuretika a antihistaminika).
      - Neurologické poruchy (např. CVA, Parkinsonova choroba, ALS, demence).
      - Anomálie v oblasti ORL (např. karcinom), jakož i související radioterapeutická léčba.
      - Další : úzkost, stres, určité jídlo, zubní protézy.
 
Dysfagie je lékařský termín pro popis potíží s polykáním. Pro klinické účely může být dysfagie rozdělena do dvou odlišných kategorií: orofaryngeální dysfagie a dysfagie jícnu.
 
Orofaryngeální dysfagie je neschopnost samotného aktu polykání. Je to "porucha přesunu" kvůli zhoršené schopnosti přenášet potravu z úst do horního jícnu. Na druhé straně dysfagie jícnu
"porucha přesunu" je definována jako pocit těžkého průchodu pevných látek z úst do žaludku.
* Stárnutí a gastrointestinální trakt, svazek 32; Vydání 2003 vydal Alberto Pilotto, Peter Malfertheiner, Peter R. Holt
 
Dysfagie, stejně jako u všech lékařských nálezů, je charakterizována spektrem závažností. Někteří pacienti mohou zaznamenat jen nepatrné komplikace či potíže s polykáním, zatímco jiní mají závažné potíže a potřebují pomoc lékaře nebo logopeda, který určí nejvhodnější léčbu ke zvládnutí tohoto stavu.